Foreningen Byen Vår er en privat medlemsorganisasjon med formål å arbeide for vekst og trivsel i Kongsvinger.
Dette gjøres som et felles samarbeid med innbyggerne, foreningslivet og næringslivet.

Byen Vår har kontor med adresse Storgata 1, 2212 Kongsvinger.

Foreningen Byen Vår er en privat medlemsorganisasjon med formål å arbeide for vekst og trivsel i Kongsvinger.
Dette gjøres som et felles samarbeid med innbyggerne, foreningslivet og næringslivet.

Byen Vår har kontor med adresse Storgata 1, 2212 Kongsvinger.

2023 © Byen Vår Kongsvinger  | All Rights Reserved | Utviklet av attme.no