Foreningen Byen Vår er en privat medlemsorganisasjon med formål å arbeide for vekst og trivsel i Kongsvinger.

Dette gjøres som et felles samarbeid med innbyggerne, foreningslivet og næringslivet.
Byen Vår har kontor med adresse Storgata 1, 2212 Kongsvinger.

Åpent hverdager kl. 09.00-15.00. Telefon 628 16 610.

vaarmarken

Kongsvingermarken

Kongsvingermarken arrangeres to ganger i året over tre dager, Vår 5.-7. mai og Høst 22.-24. september

Les mer

Våre hovedsamarbeidspartnere