Foreningen Byen Vår er en privat medlemsorganisasjon med formål å arbeide for vekst og trivsel i Kongsvinger.

Dette gjøres som et felles samarbeid med innbyggerne, foreningslivet og næringslivet.
Byen Vår har kontor med adresse Storgata 1, 2212 Kongsvinger.

Åpent hverdager kl. 09.00-15.00. Telefon 628 16 610.

Vinterfestival_22

Vinterfestivalen

Første søndag i februar arrangerer Byen Vår Vinterfestivalens hoved-dag midt i Kongsvinger.

Les mer

Våre hovedsamarbeidspartnere