Foreningen Byen Vår er en privat medlemsorganisasjon med formål å arbeide for vekst og trivsel i Kongsvinger.

Dette gjøres som et felles samarbeid med innbyggerne, foreningslivet og næringslivet.
Byen Vår har kontor med adresse Storgata 1, 2212 Kongsvinger.

Åpent hverdager kl. 09.00-15.00. Telefon 628 16 610.

Fengselsmuseet_

Norsk Fengselsmuseum

Byen Vår drifter Norsk Fengselsmuseum på Kongsvinger festning. Åpent fredag, lørdag og søndag 11.00-16.00

Les mer

Våre hovedsamarbeidspartnere