Om oss

Organisering

Foreningen Byen Vår er en privat medlemsorganisasjon med formål å arbeide for vekst og trivsel i Kongsvinger. Dette gjøres som et felles samarbeid med innbyggerne, foreningslivet og næringslivet. Byen Vår har kontor med adresse Storgata 1, 2212 Kongsvinger. Åpent hverdager kl. 09.00-15.00. Telefon 628 16 610.

Styret består av åtte personer pluss daglig leder fordelt på medlemskategorier bestemt i vedtektene.
Styret setter ned undergrupper, eller komiteer, for enkeltprosjekter eller arrangementer som Byen Vår steller med. Disse undergruppene bør alltid ha minst en representant fra styret.

Av undergrupper/komiteer som er eller har vært aktive, kan nevnes undergruppe for handel, Markenskomite, Vinterfestivalkomite, undergruppe for gratis lørdagsparkering, Kremmertorg, Kongsvingerdagene, økt utnyttelse av Glomma, Millenniumskomite, Kongsvingerguiden, Festningsfredager i juli, Byjubileum Kongsvinger 150 år, Rally-VM, Helseuka, 17. mai, Festningskonserten, Bybildegruppe osv…

Styret

Styret frem til årsmøtet i 2020 består av:
Leder : Trude Lidal – trudekristinlidal@gmail.com
Vidar Iversen – kiwikongsvinger@ngbutikk.net
Lasse Ellingsen – lasse.ellingsen@kongssenteret.no
Ole Gjermundbo – ole@gjermundbo.no
Heidi Heierdal – heierdal@live.no
Bjørn Johansen – bjorn.johansen@nav.no
Uno Arnesen – uno.arnesen@byen-var.no
Birgitta Lindén – birgittaml65@gmail.com
Trine Hauge-Nymoen – trine.hnymoen@gmail.com

Årsberetning 2021

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Uno

uno@byen-var.no

Marvel

marvel@byen-var.no

Torill

torill@byen-var.no