Kategorier
Byen Vår

Norsk Fengselsmuseum

Byen Vår tar over driften av Fengselsmuseet på Kongsvinger festning.
Etter å ha vært truet av nedleggelse, klarte vi å redde Fengselsmuseet i tolvte time. Det forberedes nå åpning av en ny utstilling i mai. Museet samles nå i Laboratoriebygget, det andre huset til venstre når du kommer opp den bratte bakken fra Gyldenborg.

Norsk Fengselsmuseum | Facebook